anketa: višja kakovost mlečnih izdelkov (šifra: 911502)

V torek, 7. 7. 2015, ob 11:00 smo v prostorih Aragon d.o.o. izvedli računalniško žrebanje nagrajencev spletne ankete na temo višje kakovosti mlečnih izdelkov. Med 1869 anketiranci, ki so anketo rešili in ki so želeli sodelovati v nagradnem žrebanju, smo izžrebali naslednje nagrajence:

Bojana , Šmartno ob Paki (ID številka: 13300)

Bernard, Črnomelj (ID številka: 1066)

Franc , Makole (ID številka: 1900)

Peter, Vodice (ID številka: 15538)

Zlatko , Ljubljana (ID številka: 46522)

Zvonka, Kočevje (ID številka: 10154)

Nagrajenci prejmejo praktične nagrade.